Cervixdysplasi

Nøgleord: cervixdysplasi, celleforandringer, dysplasi, cervikal intraepitelial neoplasi (CIN), cancer colli uteri, cancer cervicis uteri, conisatio, keglesnit, kolposkopi, HPV.

 

Symptomer:                     

Som oftest symptomfrie < 1% af dysplasierne har symptomer, mens 15-60% af patienter med cervix cancer har plet-, kontakt- eller postmenopausal blødning.

 

Diagnose:

Stilles initialt ved CS - oftest som led i screening.

 

Udredning:                     

Alle patienter med 2 x let dysplasi eller moderat/svær dysplasi, carcinoma in situ eller mistanke om invasiv cancer henvises til kolposkopi med biopsitagning.

 

Teknik v kolposkopi:                                           

Portio bedømmes før og efter applikation af eddikesyre, idet man noterer karmønster (normalt, punktuation, mosaik, øget interkapillær afstand eller kalibervekslen af karrene), positiv reaktion på eddikesyre - acetowhite reaktion, eleverede partier eller direkte tumordannelse.

 

Der er vigtigt at notere, hvorvidt transformationszonen er synlig (om man kan se cylinderepitel i hele omkredsen) som udtryk for, hvorvidt man har kunnet overskue alle potentielle forandringer.

 

Der tages CS og biopsier fra de mest markante forandringer. Ved negativ  kolposkopi med positiv cytologi eller hvis transformationszonen ikke er synlig tages kvadrantbiopsier.

 

 NB: CS undlades hvis det er mindre end 3 måneder siden sidste CS, idet svaret vil være inkonklusivt.

 

Behandling:                     

 

Let dysplasi:                     

Kontrolkolposkopi med CS og  biopsi efter 6 mdr. (mange vil regrediere spontant).

Moderat dysplasi < 35 år:

Kontrol kolposkopi med biopsi efter 4 mdr.

Moderat dysplasi > 35 år:

Tilbydes conisatio.

Svær dysplasi:

Anbefales conisatio.

Carcinoma in situ:

Anbefales conisatio.

 

Kontrol efter conisatio:

 

Konus radikal: Anbefales CS hos egen læge efter 6 og 12 mdr. og herefter 1 gang årligt i 10 år.

 

Konus ikke radikal:  CS efter 3 mdr., kolposkopi efter 6 mdr.

 

                                           

 

Information til patienten:

Det er vigtigt at oplyse om, at der kun er fundet celleforandringer og ikke kræft. At ca. 50% af forandringerne vil regrediere spontant, hvorfor kun sværere forandringer behandles. Recidivfrekvensen - se nedenfor - gør, at man anbefaler øget kontrol 10 år efter regression/behandling af forandringer. Conisatio kræver ikke øget kontrol under graviditet. Dysplasi er ikke en kontraindikation mod p-piller eller hormonsubstitution.

 

Dysplasi og HPV:                     

80-90% af kvinder med dysplasi eller CIS, og op til 99% af kvinder med cervix cancer, er positive for de onkogene HPV typer. HPV infektion er dog mange gange hyppigere end cervikal neoplasi. HPV er således en nødvendig (men ikke tilstrækkelig) faktor for udvikling af cervix cancer og forstadierne hertil. Immunologiske faktorer og co-carcinogener menes at spille ind.

Livstidsrisiko for HPV infektion er mindst 80%. Den er oftest forbigående og uden symptomer. Man kan være smittet flere år før celleforandringer viser sig.

Der er ingen grund til at teste partner for HPV.

 

 

Recidiv frekvens:

10% efter radikal konus.

Op til 40% efter ikke radikal konus.

Ca. 2% efter hysterektomi.

 

Risiko for senere udvikling af cervixcancer:

4-5 gange forøget i forhold til normalbefolkningen på trods af tidligere radikal behandling.

 

Instruks udarbejdet af: Lone Kjeld Petersen, revideret af Charlotte Hasselholt Søgaard jan. 2004