5.4. PEG-sonde

Tilbage til alfabetisk oversigt
Tilbage til indholdsfortegnelse

Fødesonde gennem bugvæggen til ventriklen til varetagelse af fuld/delvis/midlertidig enteral ernæring/medicinering hos patienter med betydende synkebesvær men bevaret tarmfunktion. Forudsætter at patienten kan gastroskoperes, da den anlægges med gastroskopisk assistance.

Erstatter typisk nasogastrisk sonde.

Udføres af såvel medicinsk afdeling B som kirurgisk afdeling K.

Foregår enten i endoskopi afsnittet 0162 eller på den centrale operationsgang.

Indikation

Behov for enteral ernæring/medicinering hos patienter med påvirket synkefunktion. Indikationen stilles af den behandlende afdeling i samarbejde med den udførende afdeling.

Kontraindikationer

Tilstande hvor udførelsen af indgrebet ikke lader sig sikkert gennemføre eller hvor behandlingen er udsigtsløs.

Forsigtighed ved

Forberedelse

Der skal foreligge skriftligt samtykke fra patienten og/eller nærmeste pårørende.

Pædiatriske patienter og enkelte voksne, der koopererer dårligt, får sonden anlagt i anæstesi.

Procedure

Anlæggelsen udføres af 2 læger: Én gastroskopør og én der foretager lokalanalgesi, punktur og nedtrækning af sonden.

Foretages rutinemæssigt i rus (Midazolam i.v.) + svælganalgesi.

På Hillerød Sygehus benyttes PULL metoden til alle gastroskopisk assisterede gastrostomier.

Der indledes med gastroskopi i sideleje (hvis rus) eller rygleje (anæstesi). Under alle omstændigheder foretages fuld gastroduodenoskopi for at udelukke fokal patologi. Patienten vendes i rygleje. Ved distenderet ventrikel og maksimal lysgennemskinnelighed/impression af ventrikelvæggen ved dyb palpation gøres desinfektion af huden og der anlægges lokalanalgesi (Lidokain 2%) svarende til det markerede sted, hyppigst til venstre for midten i venstre hypochondrium. Kanylen føres ind i ventriklen til visuel sikring af beliggenheden.

Der laves en lille incision og der indføres en tykkere kanyle hvorigennem en guideline skubbes ind og gribes af gastroskopet og sammen med dette trækkes op igennem esophagus og mundhule. Guidelinen fastgøres til sonden, der trækkes ned igennem mundhule, esophagus, ventrikel og hud. Er monteret med fodplade, der trækkes an mod ventrikelvæggen. (NB! Ikke så stramt at der optræder nekrose). Spidsen afklippes og der påsættes studs og fiksationsplade.

Der kan umiddelbart gives tynde væsker (vand/isotonisk glukose). Efter 8 timer sondemad.

Postoperativ kontrol

Der skal observeres for mavesmerter og temperaturforhøjelse i operationsdøgnet.

Indstiksstedet vil væske noget i 1-2 uger efter anlæggelsen. Let rødme kan forekomme. Ved kraftig rødme, smerter og purulent siven skal patienten tilses af læge.

Ved mistanke om fejlplaceret sonde, skal foretages røntgenundersøgelse med indhældning af vandig kontrast.

Komplikationer

Angives med forskellig hyppighed i forskellige studier.

Svære (major) komplikationer omfatter peritonitis, intraperitoneal lækage, intraperitoneale abscesser, aspirationspneumoni og perforation af andre organer (f.eks. colon).

Lette (minor) komplikationer omfatter infektioner omkring stomaet, lækagesymptomer og sondedysfunktion.

Sondeskift

Der findes ikke belæg for faste skifteintervaller. Intenderet sondeskift bør foregå > 14 dage efter anlæggelse, da ventriklen da endnu ikke er adhærent til bugvæggen og da sondekanalen ikke er endeligt etableret.

Ved accidentiel seponering < 14 dage efter anlæggelse bør foretages nyanlæggelse. Efter 14 dage kan man inden for få timer forsøge direkte anlæggelse af Foleykatheter eller andet ballonkatheter.

Til især børn findes en såkaldt "knap", der kun fylder lidt udenfor huden.

Sondepasning

Hos nogle patienter vil sonden kunne seponeres efter kortere eller længere tids brug. Den oprindelige sonde med fodplade kan klippes over i hudniveau og skubbes ind, hvorefter den vil afgå gennem tarmen. Den kan evt. hentes op gastroskopisk. Ballonkathetre kan trækkes ud efter desufflation.

Stomaet vil lukke automatisk efter nogle dage.

Tilbage til alfabetisk oversigt
Tilbage til indholdsfortegnelse


Frederiksborg Amt · Kirurgisk Funktionsenhed
Copyright © www.instruksen.dk