Diagnoseliste, Oversigt

Infektioner

Ovarie

Tuba uterina

Uterus

Cervix uteri

Vagina

Vulva

Metastaser

Reproduktion

Graviditetsundersøgelse / svangrekontrol

Ekstrauterin graviditet

Abort

Infertilitet

Reproduktion, andet

Blødningstilstande

Smertetilstande

Endometriose

Sexologi

Urogynækologi

Komplikationer

Misdannelser

Gynækologiske fund, symptomer og tilstande

”Anamnese med …”

"Obs pro"

Kontroller

Kontakt uden sygdom eller mistanke om sygdom

Andre sygdomme, symptomer og tilstande

Tillægskoder til diagnosekoder (+)

 

Markeringer anvendt i diagnoselisten:

$ Anmeldelsespligtig sygdom til Cancerregisteret (indberettes via Landspatientregisteret). Der skal altid registreres tillægskode for anmeldelsesstatus.

% Der skal registreres tillægskode for lateralitet

(+) Kodearten ’+’ angiver tillægskode

* (i forb. m. koder) Angiver hele kodeafsnittet med flere specificerede kodemuligheder

Recidivtilstande kan angives med tillægskoden (+)ZDW51F til diagnosekoden.

Stadieinddelte neoplasi-diagnosekoder er forladt. I stedet anvendes tillægskode for TNM-stadie - se ”cancerregistrering” og kode-bilaget bagest i vejledningen.

Morfologi for neoplasier kan ligeledes angives med tillægskode

”Borderline” ovarietumor kodes som malign (DC569) med tillægskode for ’borderline’ (+)ZM99990

De særlige krav til tillægskoder i forbindelse med abortdiagnoserne er kort omtalt under ”Diagnoseregistrering/tillægskodning”.

Øvrige diagnose-relevante tillægskoder er samlet i slutningen af diagnoselisten.


 

Infektioner

Abscessus

Abscessus cutis    DL029

Abscessus fossa Douglasi    DN735A

  pelveoperitonitis feminae, tuboovariel absces

Abscessus glandulae Bartholini    DN751

Abscessus glandulae urethrae    DN340A

Abscessus perianalis    DK610A

Abscessus periurethralis    DN340B

Abscessus subphrenicus postoperativus    DN998A

Abscessus vulvae    DN764

Abscessus vaginae    DN768A

AIDS uden specifikation    DB249

Bartholinitis (acuta) gonoccocica    DA541

Bartholinitis acuta    DN758A

Bartholinitis chronica    DN758B

Candiasis, vaginitis    DN771A

Candidiasis urogenitalis    DB374

Cervicitis (acuta) gonoccocica    DA540A

Cervicitis uteri    DN729

Chlamydia infektion

Infekt. med Chlamydia i nedre urin- og kønsorganer    DA560

Infektion med Chlamydia i det nedre bækken    DN744

pelvioperitonitis chlamydiae

Infekt. m. Chlamydia i urin- og kønsorganer u. spec.    DA562

Infektion med Chlamydia i anus og rectum    DA563

Infektion med Chlamydia i svælget    DA564

Chlamydia-infekt., seksuelt overf. m. anden lok.    DA568


Condyloma accuminatum    DA630A

Cystitis acuta    DN300

Cystitis chronica    DN302

Cystitis in graviditate    DO231

Endocervicitis, acuta    DN729D

Endocervicitis, chronica    DN729E

Endometritis acuta    DN710

Endometritis chronica     DN711

Endometritis    DN719

Furunculus uden specifikation    DL029

Furunculus (abscessus) vulvae    DN764E

Herpes simplex genitalis    DA600

HIV - asymptomatisk HIV må ikke registreres og indberettes; må godt journalføres

Infectio urogenitalis gonococcica    DA540

Moniliasis urogenitalis    DB374

Parametritis chronica    DN731

Pelveoperitonitis acuta feminae    DN733

Pelveoperitonitis chronica feminae    DN734

Pyelonephritis acuta    DN109

Pyometra acuta    DN710F

Pyometra chronica    DN711F

Pyosalpinx acuta    DN700D

Pyosalpinx chronica    DN701E

Salpingitis acuta    DN700F

Salpingitis chronica    DN701G

Salpingitis et oophoritis acuta    DN700

Salpingitis et oophoritis chronica    DN701

Trichomoniasis vaginitis    DA590C

Urethritis non specificata    DN341

Vaginitis, acuta    DN760

Vaginitis chronica    DN761A

Vaginitis, candidiasis    DN771A

Vaginitis, herpesvirus    DN771B


Vaginosis bacterialis    DN768B

Veneriske vorter i anogenitalregionen    DA630

Vulvitis acuta    DN762

Vulvitis, herpesvirus    DN771C

Vulvovaginitis acuta    DN760D

Vulvovaginitis, herpesvirus    DN771L

Vulvovaginitis chronica    DN761C


Ovarie

Ovarie/benigne sygdomme

Cystadenosum serosum    DD270

Cystadenosum mucinosum    DD271

Cystis corporis lutei ovarii    DN831

Cystis follicularis ovarii    DN830

Cystis simplex ovarii    DN832C

Cystis ovarii congenita    DQ501

Neoplasma benignum ovarii uden specifikation    DD279

Ovariesyndrom, sclerocystisk    DE282A

Polycystisk ovariesyndrom (PCO)    DE282

Polycystiske ovarier uden amenoré    DE282C

Ovarie/maligne neoplasier

Neoplasma malignum ovarii, inkl. borderline

Stadieinddelte neoplasi-diagnosekoder er forladt. I stedet anvendes tillægskode for TNM-stadie. Alle neoplasier inkl. CIS (borderline) registreres som DC569 med stadie-tillægskodning.

Morfologi kan angives med tillægskode : (+)ZM*.

$% Neoplasma malignum ovariiiDC569

Tuba uterina

Tuba uterina/benigne neoplasier

Neoplasma benignum tubae uterinae et ligamenti    DD282

inkl. ligamentum latum, ligamentum rotundum

Tuba uterina/maligne neoplasier

Neoplasma malignum tubae uterinae

Morfologi kan angives med tillægskode : (+)ZM*

Stadieinddelte neoplasi-diagnosekoder er forladt. I stedet anvendes tillægskode for TNM-stadie

$% Neoplasma malignum tubae uterinae    DC570


Uterus

Uterus/benigne sygdomme

Fibromyoma uteri    DD259

Hypertrophia endometrii

Endometriehyperplasi uden atypi    DN850

Simpel endometriehyperplasi uden atypi    DN850A

Kompleks endometriehyperplasi uden atypi    DN850B

Hypertrophia adenomatosa endometrii    DN851

Leiomyoma uteri uden specifikation    DD259

Myoma uteri uden specifikation    DD259

Neoplasma benignum corporis uteri    DD261

Neoplasma benignum uteri med anden lokalisation    DD267

Neoplasma benignum uteri uden specifikation    DD269

Polypus corporis uteri    DN840

Uterus/præmaligne neoplasier

Endometriehyperplasi med atypi    DD070

Uterus/maligne neoplasier

Neoplasma malignum corporis uteri, alle typer

Morfologi kan angives med tillægskode : (+)ZM*

Stadieinddelte neoplasi-diagnosekoder er forladt. I stedet anvendes tillægskode for TNM-stadie

$% Neoplasma malignum corporis uteri    DC549

$% Neoplasma malignum ligamenti lati uteri    DC571

$% Neoplasma malignum ligamenti teres uteri    DC572

$% Neoplasma malignum parametrii    DC573

$% Neoplasma malignum adnexae uteri    DC574

$% Neoplasma malignum placentae    DC589


 

Cervix uteri

Cervix uteri/benigne sygdomme

Ectopia cervicis uteri    DN869A

Neoplasma benignum cervicis uteri    DD260

Polypus cervicis uteri    DN841

Cervix uteri/præmaligne neoplasier

$ Carcinoma in situ i livmoderhals    DD069

Celleforandringer i slimhinde på livmoderhals

$ Let dysplasi på livmoderhals    DN870

$ Moderat dysplasi på livmoderhals    DN871

$ Svær dysplasi på livmoderhals    DN872

$ Dysplasi på livmoderhals uden specifikation    DN879

Cervix uteri/maligne neoplasier

Neoplasma malignum cervicis uteri

Morfologi kan angives med tillægskode : (+)ZM*

Stadieinddelte neoplasi-diagnosekoder er forladt. I stedet anvendes tillægskode for TNM-stadie

$ Neoplasma malignum cervicis uteri    DC539


 

Vagina

Vagina/benigne sygdomme

Atresia vaginae (strictura et atresia vaginae)    DN895

Leukoplakia vaginae    DN894

Neoplasma benignum vaginae    DD281

Polypus vaginalis    DN842

Vagina/præmaligne neoplasier

Carcinoma in situ i vagina    DD072

Celleforandringer i slimhinde i vagina

Let dysplasi i vagina    DN890

Moderat dysplasi i vagina    DN891

Svær dysplasi i vagina    DN892

Dysplasi i vagina uden specifikation    DN893

Vagina/maligne neoplasier

Neoplasma malignum vaginae

Morfologi kan angives med tillægskode : (+)ZM*

Stadieinddelte neoplasi-diagnosekoder er forladt. I stedet anvendes tillægskode for TNM-stadie

$ Neoplasma malignum vaginae    DC529


Vulva

Vulva/benigne sygdomme

Atrophia vulvae    DN905

Bartholins cyste    DN750

Cystis vulvae    DN907

Hypertrophia vulvae    DN906

Kraurosis, leukoplakia vulvae    DN904

Leukoplakia vulvae    DN904

Neoplasma benignum vulvae    DD280

Polypus vulvae    DN843

Vulva/præmaligne neoplasier

Carcinoma in situ i vulva    DD071

Celleforandringer i vulva

Let dysplasi i vulva    DN900

Moderat dysplasi i vulva    DN901

Svær dysplasi i vulva    DN902

Dysplasi i vulva uden specifikation    DN903

Vulva/maligne neoplasier

Neoplasma malignum vulvae

Morfologi kan angives med tillægskode : (+)ZM*

Stadieinddelte neoplasi-diagnosekoder er forladt. I stedet anvendes tillægskode for TNM-stadie

$ Neoplasma malignum vulvae    DC519


Metastaser

Metastaser klassificeres efter lokalisation af metastase – ikke efter lokalisation eller art af primærtumor.

Både metastase og primærtumor registreres. Begge skal have tillægskode for anmeldelsesstatus – se vejledning under ”Cancerregistrering”.

Hvis udredning/behandling overvejende retter sig mod metastaser, registreres disse som aktionsdiagnose.

Morfologi kan angives med tillægskode : (+)ZM*

$ Neopl. mal. cerebri et meningum cerebri metastat.    DC793

$ Neopl. mal. hepatis metastaticum    DC787

$ Neopl. mal. lymphonodorum ingvinis metastat.    DC774C

$ Neopl. mal. lymphonod. intraabd. metastaticum    DC772A

$ Neopl. mal. peritonei metastaticum    DC786B

$% Neopl. mal. pleurae metastaticum    DC782

$% Neopl. mali. pulmonis metastaticum    DC780

$ Neopl. mal. ossis et medullae ossium metast.    DC795

$ Malign ascites    DC786A


Reproduktion

Graviditetsundersøgelse / svangrekontrol

Graviditet, (endnu) ikke bekræftet    DZ320

Bekræftet graviditet    DZ321

Bekræftet graviditet med et foster    DZ3211

Bekræftet graviditet ved u-hCG    DZ321A

Bekræftet graviditet ved s-hCG>30    DZ321B

Bekræftet levende intrauterinn graviditet ved ultralyd    DZ321C

Blighted ovum    DO020

graviditet uden erkendt foster

Undersøgelse forud for provokeret abort    DZ322

Graviditet som tilfældigt fund    DZ323

Uønsket graviditet    DZ324

Hyperemesis gravidarum levi gradu    DO210

Hyperemesis grav. m. g. med metabol. forstyrrelser    DO211

Ekstrauterin graviditet

Graviditas extrauterina extrauterina abdominalis    DO000

Graviditas extrauterina extrauterina abd. rupta    DO000A

Graviditas extrauterina extrauterina ovarica    DO002

Graviditas extrauterina extrauterina ovarica rupta    DO002A

Graviditas extrauterina extrauterina tubaria    DO001

Graviditas extrauterina extrauterina tubaria rupta    DO001A

Graviditas extrauterina extrauterina (andre former)    DO008


Abort

Undersøgelse forud for provokeret abort    DZ322

Blighted ovum    DO020

 graviditet uden erkendt foster

Komplet spontan abort eller spontan abort uden komplikation    DO039

Abortus habitualis    DN969

Abortus imminens    DO200

Missed abortion    DO021

 abortus inhibitus; graviditet med dødt retineret foster

Provokeret abort i 1. trimester

Abortkoderne (prov. DO04-05) anvendes kun på indgrebs-/behandlingskontakten.

Er der en selvstændig kontakt før indgreb/behandling anvendes DZ324 ’Uønsket graviditet’.

Provokeret abort før udgangen af 12. uge [Abortlovens § 1]

Ab.pro -12, inkomplet kompl. m. underlivsinfektion    DO040

Ab.pro -12, inkomplet kompl. m. sen eller excessiv blødning    DO041

Ab.pro -12, inkomplet kompl. m. emboli    DO042

Ab.pro -12, inkomplet kompl. m. anden eller ikke spec. kompl.    DO043

Ab.pro -12, inkomplet uden anden komplikation    DO044

Ab.pro -12, komplet eller uden spec. kompl. med underlivsinfekt.    DO045

Ab.pro -12, kompl. el. u. spec. kompl. m. sen eller excessiv blødn.    DO046

Ab.pro -12, komplet eller u. spec. kompliceret med emboli    DO047

Ab.pro -12, komplet eller u. spec. m. anden eller ikke spec. kompl.    DO048

Ab.pro -12, komplet eller u. spec. uden komplikation    DO049


Provokeret abort i 2. trimester

Provokeret abort efter udgangen af 12. uge

Ab.pro 12+, efter § 2 (uden samrådstilladelse)    DO050

fare for kvindens liv eller for alvorlig forringelse af kvindens

legemlige eller sjælelige helbred (lægeligt begrundet)

Ab.pro 12+, efter §3.1.1 (med samrådstilladelse)    DO051

svangerskabet, fødslen eller omsorgen for barnet medfører

fare for forringelse for kvindens helbred

Ab.pro 12+, efter §3.1.2 (med samrådstilladelse)    DO052

graviditeten skyldes omstændigheder som nævnt i borgerlig

straffelovs § 210 eller §§ 216-224

Ab.pro 12+, efter §3.1.3 (med samrådstilladelse)    DO053

fare for, at barnet på grund af arvelige anlæg vil få en alvorlig

 legemlig eller sjælelig lidelse

Ab.pro 12+, efter §3.1.3 (med samrådstilladelse)    DO054

fare for, at barnet på grund af beskadigelse eller sygdom i fostertilstanden

vil få en alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse

Ab.pro 12+, efter §3.1.4 (med samrådstilladelse)    DO055

på grund af legemlig eller sjælelig lidelse eller svag begavelse formår

kvinden ikke at drage omsorg for barnet på forsvarlig måde

Ab.pro 12+, efter §3.1.5 (med samrådstilladelse)    DO056

ung alder eller umodenhed

Ab.pro 12+, efter §3.1.6 (med samrådstilladelse)    DO057

alvorlig belastning af kvinden, som ikke kan aflastes på anden måde


Spontan abort

Inkomplet spontan abort

Abortus spontaneus incompleta

Ab.spontan.inkomplet, kompliceret med underlivsinfektion    DO030

Ab.spontan.inkomplet, kompl. med sen eller excessiv blødning    DO031

Ab.spontan.inkomplet, kompliceret med emboli    DO032

Ab.spontan.inkomplet, kompl. m. anden eller ikke spec. kompl.    DO033

Ab.spontan.inkomplet uden komplikation    DO034

Komplet spontan abort

Abortus spontaneus completa

inkl. spontan abort uden specifikation

Ab.spontan.komplet, kompliceret med underlivsinfektion    DO035

Ab.spontan.komplet, kompliceret med sen eller excessiv blødning    DO036

Ab.spontan.komplet, kompliceret med emboli    DO037

Ab.spontan.komplet, kompl. med anden eller ikke specific. kompl.    DO038

Ab.spontan.komplet uden komplikation    DO039


Komplikationer til abort

Se registreringsvejledning i afsnittet ”Komplikationsregistrering”.

Endometritis efter abort    DO080B

Peritonitis pelvis efter abort    DO080K

Salpingitis efter abort    DO080O

Blødning efter abort    DO081G

Laesio cervicis uteri efter abort    DO086C

Laesio coli efter abort    DO086F

Laesio intestini efter abort    DO086I

Laesio uteri efter abort    DO086R

Laesio vesicae urinariae efter abort    DO086U

Retineret væv efter abort    DO088L

Salpingitis efter abort    DO080O

Anden komplikation efter abort, ekstrauterin graviditet og mola    DO088


Infertilitet

Cyklus anovulatorica     DN838B

Sterilitas feminae

Sterilitas feminae ved anovulution    DN970

Sterilitas feminae causa tubaria    DN971

Sterilitas feminae causa uterina    DN972

Sterilitas feminae causa cervicovaginalis    DN973

Sterilitas feminae causa viri    DN974

Sterilitas feminae causa hypophyseos    DN978E

Sterilitas feminae causa hypotalami    DN978F

Sterilitas feminae causa multiplex    DN978C

Sterilitas feminae causa ovarialis    DN978B

Sterilitas feminae af andre årsager    DN978

Sterilitas feminae primaria    DN978D

Sterilitas feminae secundaria    DN978A

Sterilitas feminae uden specifikation    DN979

Reproduktion, andet

Abdominalsmerter uden tegn til hyperstimulation    DN984

$ Mola hydatidosa completa    DO010

$ Mola hydatidosa incompleta et partialis    DO011

$ Mola hydatidosa uden specifikation    DO019

Molimina in graviditate    DO268

Molimina menstrualia    DN946

Re-fertilisation – ønske om    DZ310


 

Blødningstilstande

Amenorrhoea primaria    DN910

Amenorrhoea secundaria    DN911

Amenorrhoea uden specifikation    DN912

Hypermenorrhoea    DN920

Menorrhagia / Metrorrhagia

Menometrorrhagia    DN921B

Menorrhagia    DN920B

Menorrhagia juvenilis    DN922

Menstruatio præcox    DN931

Metrorrhagia    DN921

Metrorrhagia anovulatorica    DN925A

Metrorrhagia ex hormone    DN925B

Metrorrhagia juvenilis    DN922A

Metrorrhagia premenopausalis    DN924B

Metrorrhagia menopausalis    DN924A

Metrorrhagia postmenopausalis    DN950

Oligomenorrhoea primaria    DN913

Oligomenorrhoea secundaria    DN914

Oligomenorrhoea uden specifikation    DN915

Polymenorrhoea    DN920C


Smertetilstande

Coccygodynia    DM533A

Dolores abdominalis    DR108

Dolores e menstruatione    DN946

Dolores ex ovulatione    DN940

Dolores lumbales = Lændesmerter    DM545

Dysmenorrhoea primaria    DN944

Dysmenorrhoea secundaria    DN945

Dysmenorrhoea, uden specifikation    DN946

Dyspareuni    DN941

Dyspareuni - ikke organisk    DF526

Dysuri    DR300

Mastodynia    DN644

Morbus articuli sacroiliaci    DO267

Myosis    DM626

Ovulationssmerter    DN940

Vulvodynia    DN948A


Endometriose

Adenomyosis uteri (=endometriosis uteri)    DN800

Endometriosis

Endometrosis, andre former    DN808

Endometriosis    DN809

Endometriosis cicatricis    DN806

Endometriosis intestini    DN805

Endometriosis multiplex    DN808

Endometriosis ovarii    DN801

Endometriosis parametrii    DN808

Endometriosis peritonei pelvis    DN803

Endometriosis tubae uterinae    DN802

Endometriosis septum rectovaginalis    DN804A

Endometriosis vaginae    DN804B

Endometriosis uteri    DN800

cervix uteri incl.


Sexologi

Blødning efter coitus    DN930

Dysfunctio sexualis - ikke organisk    DF529

Dysfunctio sexualis - nedsat eller manglende lyst    DF520

Dyspareunia    DN941

Dyspareuni - ikke organisk    DF526

Neurosis sexualis    DF529

Seksuelt overgreb    DT742

Seksuel aversion eller manglende seksuel lyst-følelse    DF521

Seksuel dysfunktion - ikke organisk    DF529

Seksuel dysfunktion - manglende lyst    DF520

Vaginismus    DN942

Vaginisme - ikke organisk    DF525

Vulvodynia    DN948A


Urogynækologi

Cystocele    DN811

Descensus uteri = Prolapsus uteri    DN812

Diverticulum urethrae    DN361

Diverticulum vesicae urinariae    DN323

Dysfunctio vesicae urinariae myogenica    DN318

Dysfunctio vesicae urinariae neurogenica    DN311

Enterocele vaginalis    DN816

Eversio mucosae urethrae    DN363

Incontinentia urinae    DR329

Incontinentia urinae, stress    DN393

Incontinentia urinae, urge    DN394

andre specificerede former

Pollakisuria    DR359

Prolapsus uterovaginalis, uden specifikation    DN815

Prolapsus uterovaginalis completa    DN814

Prolapsus uterovaginalis incompleta    DN813

Prolapsus uteri uden prolapsus vaginae    DN812

Rectocele    DN817

Urethrocele femininae    DN810

Vesica urinaria irritabilis    DN328E

Vesica urinaria neurogenica spastica, ikke klassificeret andetsteds    DN310

Vesica urinaria neurogenica reflectorica, ikke klassific. andetsteds    DN311


Komplikationer

Se registreringsvejledning i afsnittet ”Komplikationsregistrering”.

De specielt udvalgte komplikationer (tabeller s. 31-32) er markeret ved underliniering.

Komplikationer til abort

Endometritis efter abort    DO080B

Peritonitis pelvis efter abort    DO080K

Salpingitis efter abort    DO080O

Blødning efter abort    DO081G

Laesio cervicis uteri efter abort    DO086C

Laesio coli efter abort    DO086F

Laesio intestini efter abort    DO086I

Laesio uteri efter abort    DO086R

Laesio vesicae urinariae efter abort    DO086U

Retineret væv efter abort    DO088L

Salpingitis efter abort    DO080O

Andre komplikationer

kun behandlingskrævende komplikationer registreres

Blødning postoperativt    DT810G

haemorrhagia postoperativa

Blødning peroperativt    DT818F

haemorrhagia peroperativa

Complicatio mechanica til IUD    DT833

Complicatio mechanica til andre utensilier, implantater,

transplantater i kønsorganer    DT834

Complicatio postoperativa, uden specifikation    DT819

Corpus alienum vulneris post operationem    DT815

efterladt uden hensigt

Postoperativ lungeemboli    DT817D

Haematoma postoperativa    DT810H

Haematoma in cicatrice    DT810A

Haemorrhagia postoperativa (transfusionskrævende)    DT810G


Haemorrhagia peroperativa (transfusionskrævende)    DT818F

Hyperstimulatio ovarii    DN981

Infektion ved protese, implantat i kønsorganer    DT836

Intraperitoneal infektion efter ægaspiration    DN985

Postoperativ overfladisk sårinfektion    DT814G

Postoperativ dyb sårinfektion    DT814H

Anden postoperativ infektion    DT814X

(+) kan evt. specificeres med tillægskode

Komplikationer til kirurgisk behandling uden specifikation    DT889

Komplikation til IUD    DT833

Komplikation til urogenitalproteser og transplantater    DT839

Komplikatio (complicatio) postoperativa    DT819

Utilsigtet læsion af organ med samtidig intervention    DT812V

Utilsigtet læsion af organ uden samtidig intervention    DT812W

Postoperativ lungeemboli    DT817D

Peroperativ blødning (transfusionskrævende)    DT818F

Postoperativ blødning (transfusionskrævende)    DT810G

Postoperativt hæmatom    DT810H

Anden postoperativ infektion    DT814X

(+) kan evt. specificeres med tillægskode

Postoperativ dyb venetrombose    DT817C

Postoperativ lungeemboli    DT817D

Postoperativ overfladisk sårinfektion    DT814G

Postoperativ dyb sårinfektion    DT814H

Prolapsus vaginae efter hysterectomi    DN993

Punctura laesio accidentalis peroperativa    DT812

Ruptura vulneris postoperativa    DT813

Strictura urethrae efter kirurgisk indgreb    DN991A

Suturgranulom    DT856D

Ulcus vaginae efter pessar    DN898H

Utilsigtet læsion af organ med samtidig intervention    DT812V

Utilsigtet læsion af organ uden samtidig intervention    DT812W

Postoperativ dyb venetrombose    DT817C


Misdannelser

Agenesia et aplasia uteri    DQ510

Agenesia et aplasia cervicis uteri    DQ515

Agenesia vaginae    DQ522

Cystis congenitae vaginae    DQ524A

Cystis paraovarialis    DQ505

Cystis tubae uterinae congenital    DQ504

Duplicatio uteri cum duplicatione cervicis uteri et vaginae    DQ511

Duplicatio uteri uden specifikation    DQ512

Duplicatio vaginae    DQ521

Maleformationes aliae congenita tubae uterinae et ligamenti lati    DQ506

Maleformatio congenita uteri, uden specifikation    DQ519

Maleformatio aliae congenita vaginae    DQ524

Ureter duplex    DQ625

Uterus bicornis    DQ513

Uterus bipartitus    DQ512

Uterus unicornis    DQ514


Gynækologiske fund, symptomer og tilstande

Abdominalia acuta    DR100

Abdominalia lokaliseret til øvre abdomen    DR101

Abdominalia lokaliseret til pelvis og perinaeum    DR102

Abdominalia lokaliseret til andre nedre dele af abdomen    DR103

Adhaesiones peritonei pelvis feminae    DN736

Adhaesiones peritonei pelvis feminae postoperativae    DN994

Agalactia artificialis (Bromopar)    DO925

Atrophia vaginae (vaginitis atrofica senilis)    DN898B

Climacterium - symptomata    DN951

Contusio labiorum majorum    DS302A

Contusio vaginae    DS302F

Contusio vulvae    DS302G

Corpus alienum uteri, non anticonceptivum    DT193

Corpus alienum vulvae    DT192B

Corpus alienum vaginae    DT192A

Corpus alienum vulneris post operationem    DT815

efterladt uden hensigt

Dysfunctio ovarialis alia et non specificata    DE289

Fibroma submucosa uteri    DD250

Fibroma intramuralis uteri    DD251

Fibroma subserosa uteri    DD252

Fistula

Fistula colovaginalis    DN823

Fistula intestinovaginalis    DN822

Fistula ureterovaginalis    DN821

Fistula urethrovaginalis    DN821

Fistula vesicointestinalis    DN321

Fistula vesicovaginalis    DN820


Fluor vaginalis    DN898E

leukorrhoea

Haematoma parametrii    DN837

Haematocolpos    DN897

Haematometra    DN857

Haematosalpinx    DN836

Haemorrhagia

Se også ’Komplikationer’

Haemorrhagia abnormis uteri et vaginae, andre former    DN938

Haemorrhagia abnormis uteri et vaginae uden specifik.    DN939

Haemorrhagia menstruatio praecox    DN931

Haemorrhagia postcoitalis    DN930

Haemorrhagia uteri efter coitus og kontaktblødbing    DN930

Haemorrhagia uteri post climacterium    DN950

metrorrhagia postmenopausalis

Haemorrhagia uteri post climacterium ex hormone    DN925

Haemorrhagia vaginae    DN939A

Haemorrhagia uteri    DN939B

Haemorrhagia vaginalis    DN938

Hirsutismus    DL680

Hydrosalpinx    DN702

Hymen imperferatum s. hymen persistens    DQ523

Hymen rigidum    DN896

Hypogonadismus ovarialis primarius    DE283

Insufficientia cervicis uteri    DN883

Intrauterin spiral (IUD)    DZ975

Klimakteriel forstyrrelse uden specifikation    DN959

Kontaktblødning (efter coitus)    DN930

Laceratio cervicis uteri obstetrica    DO713

Emmet's ruptur

Lymphadenitis mesenterica non specificata    DI880


Menopausis praematura artificialis    DN953

Neoplasma benignum genitalium feminae    DD289

Neoplasma malignum genitalium feminae    DC579

Neoplasma malignum parametrii    DC573

Neoplasma non specificatum uteri    DD390

Neoplasma non specificatum ovarii    DD391

Polyp i andre dele af kvindelige kønsorganer    DN848

Polyp i kvindelige kønsorganer uden specifikation    DN849

Pruritus vulvae    DL292

Præmenstruel tension (PMS)    DN943

Recidiv tilstand; kan angives ved tillægskode: (+)ZDW51F

Retroversio    DN854C

Ruptura corporis lutei ovarii    DN838

Ruptura perinea vetus    DN818C

Stenosis cervicis uteri    DN882A

Strictura cervicis uteri    DN882B

Stenosis vaginae    DN895C

Strictura vaginae    DN895D

Strictura et atresia vaginae    DN895

Svangrekontrol    

Synechiae intrauterinae    DN856

Symptomata climacterii    DN951

Syndroma adrenogenitalis acquisita, uden specifikation    DE259

Syndroma Cushing (adenoma hypophyseos non indicatum)    DE240

Syndroma Klinefelter uden specifikation    DQ984

Syndroma Stein-Leventhal (PCO)    DE282

Syndroma Turner (dysgenesia gonalis) uden specifikation    DQ969

Sår på livmoderhalsen    DN869

Tensio praemenstrualis (PMS)    DN943

Toksisk shock syndrom    DA483

Torsio adnexorum uteri    DN835A

Torsio cystis ovarii    DN835B


Torsio cystis parovarialis    DQ505

Torsio cystis retensionis ovarii    DN835C

Torsio ovarii    DN835D

Torsio tubae uterinae    DN835E

Ulcus vaginae    DN705

Ulcus vulvae    DN766

Ulcus vulvae, herpesvirus    DN770D

Vaginitis atrophica postmenopausalis    DN952A

Vaginitis atrophica senilis    DN952

”Anamnese med …”

Familieanamnese med ondartet svulst i kønsorganer    DZ804

Anamnese med ondartet svulst i kønsorganer    DZ854

Anamnese med sygdom i urin- eller kønsorganer    DZ874


"Obs pro"

Bemærk at tilføjelse af tillægskode for mistænkt sygdom har en betydning for DRG-gruppering.

”Mistænkt” dækker såvel afkræftet mistanke – idet der har været anvendt ressourcer på afkræftelse – som fortsat mistanke.

Observation på grund af mistanke om malign sygdom    DZ031

cancer occulta

Observation pga. mistanke om ondartet svulst i ovarie    DZ031K

Observation pga. mistanke om ondartet svulst i uterus    DZ031L

Observation pga. mistanke om ondartet svulst i cervix    DZ031M

Observation pga. mistanke om andre sygdomme eller tilstande    DZ038(+)

(+) kan suppleres med tillægskode´for mistænkt sygdom

Kontroller

Kontrolundersøgelse uden sygdom

Kontrol efter cytostatisk behandling af ondartet svulst    DZ082

Kontrol efter operation af ondartet svulst    DZ080

Kontrol efter strålebehandling af ondartet svulst   DZ081

Kontrol efter kombineret behandling af ondartet svulst    DZ087

Kontrol efter anden behandling af ondartet svulst    DZ088

Kontrol efter medicinsk induceret tidlig abort    DZ098A

Kontrol efter operation af andre tilstande    DZ090

(+) den oprindelige diagnose som tillægskode

Kontrol efter kombineret behandling af andre tilstande    DZ097


Kontakt uden sygdom eller mistanke om sygdom

Opfølgende samtale med patient    DZ768

Rutineundersøgelse efter fødsel    DZ392

Rådgivning uden specifikation    DZ719

Samtale - opfølgende med patient    DZ768

Screening for ovariecancer    DZ127

Screening for svulst i livmoderhals    DZ124

Screening for svulst uden specifikation    DZ129

Spiral – tilstand med    DZ975

Sterilisationis causa    DZ302

Undersøgelse og observation efter påstået voldtægt eller forførelse    DZ044

Undersøgelse og observation af anden specificeret årsag    DZ048

Undersøgelse og observation uden specificeret årsag    DZ049

Undersøgelser med administrative formål    DZ028A

Uønsket graviditet    DZ324


 

Andre sygdomme, symptomer og tilstande

Adenoma basophilicum hypophyseos (syndroma Nelsson)    DE241

Adenoma chromophobium hypophyseos (prolactinoma)    DE221

Adipositas (obesitas)    DE660

Overvægt, BMI 25-29,9    DE660A

Fedme, BMI 30-34,9    DE660B

Svær fedme, BMI 35-39,9    DE660C

Ekstrem fedme, BMI 40+    DE660D

Anorexia nervosa    DF500

Ascites    DR189

Astma    DJ459

Malign ascites    DC786A

Cauda equina syndrom    DG834

Calculus vesicae urinariae    DN210

Caruncula urethrae    DN362

COLD    DJ449

Compressio medullae spinalis (tværsnitssyndrom)    DG952A

Cystis dermoides    DD272

Decubitus    DL899

Demens    DF039

Diabetes mellitus insulin-krævende    DE109A

Diabetes mellitus ikke insulin-krævende    DE119A

Diabetes uden specifikation    DE149

Dissemineret sclerose    DG359

Familieanamnese med ondartet svulst i kønsorganer    DZ804

Familieanamnese med kendt genetisk defekt    DZ848A

Febrilia uden specifikation    DR509

Fibroma mammae    DD249B

Fissura ani    DK602

Galactorrhoea    DO926

Haematuria    DR319


Haemorrhagia recti   DK625

Hernia

Hernia femoralis    DK419

Hernia diaphragmatica, uden ileus eller gangræn    DK449

Hernia hiatus oesophagi congenita    DQ401

Hernia inguinalis    DK409

Hernia umbilicalis uden ileus eller gangræn    DK429

Hernia ventralis postoperativa uden ileus eller gangræn    DK439

Hjertesygdom uden specifikation    DI519

Hydronephrosis    DN133

Hypersedimentatio    DR700

Hypertension (essentiel)    DI109

Hypertrichosis    DL689    

Ileus uden specifikation    DK567

Ileus ex adhaesione    DK565

Ileus paralyticus (hernia non indicata)    DK560

Incontinentia alvi    DR159

KOLD    DJ449

Kontakt med sundhedsvæsenet uden specifikation    DZ769

Kronisk obstruktion    DK590A    

Kronisk obstruktiv lungesygdom    DJ449

Lactationis causa: Mor    DZ391

Lactationis causae: Helbredstilsyn og pleje af sundt barn    DZ762

Lipoma uden specifikation    DD179

Myxoedema    DE039

Neoplasma benignum appendicis    DD121

Neoplasma benignum glandulae pituitariae    DD352

Neoplasma benignum mammae    DD249

Neoplasma benignum urethrae    DD304

Neoplasma benignum vesicae urinariae    DD303

Neoplasma malignum mammae    DC509

Neoplasma malignum vesicae urinariae    DC679


Nephrolithiasis    DN202

Nephrolithiasis et ureterolithiasis    DN202

Obstipatio    DK590

Obstipatio chronica    DK590A

Oliguria    DR349B

Osteoporosis postmenopausalis    DM810

Paralysis agitans (Parkinsonisme)    DG209

Paraplegia    DG822

Pneumoni uden specifikation    DJ159

Pruritus anogenitalis    DL293

Pubertas praecox (for tidlig pubertet)    DE301

Pubertas tarda (for sen pubertet)    DE300

Retentio urinae    DR339

Sequelae apoplexiae cerebri    DI694

Spina bifida    DQ059

Tenesmus vesicales    DR301

Tetraplegia    DG825

Thrombophlebitis superficialis extremitatis inferioris    DI800

Thrombosis profunda extremitatis inferioris    DI802

Tumores haemorrhoidales puerperalis    DO872

Tumores haemorrhoidales uden specifikation og uden kompl.    DI849

Tværsnitssyndrom    DG952A

Thyreotoxikose    DE050

Ureterolithiasis    DN201

Urinretention    DR339

Varices extremitatis inferioris (ulcus cruris non indicata)    DI839

Varices pelvis (parametrii)    DI862

___________________________________________________


Tillægskoder til diagnosekoder (+)

De særlige krav til tillægskoder for anmeldelsesstatus, diagnose-grundlag, lateralitet og anatomisk lokalisation er yderligere omtalt under ”Cancerregistrering”.

Anmeldelsesstatus

Alle anmeldelsespligtige (til Cancerregistret) diagnosekoder skal specificeres med tillægskode for anmeldelsesstatus.

Se yderligere under ”Cancerregistrering”.

Stadie

Der anvendes TNM-klassificering, undtagen for lymfomer, hvor der anvendes Ann Arbor klassificering.

TNM-kodningen sker med 3 tillægskoder [(+)AZCD*] for T, N hhv. M.

Alle anmeldelsespligtige (til Cancerregistret) diagnosekoder med anmeldelsesstatus ’1’ (ny) skal stadiespecificeres. De anmeldelsespligtige diagnoser er i diagnoselisten markeret med ’$’.

Se yderligere under ”Cancerregistrering”. I Bilag 1 findes kodeskemaer til hjælp til TNM-klassificeringen.

Diagnosegrundlag

Der skal for alle anmeldelsespligtige (til Cancerregistret) diagnosekoder med anmeldelsesstatus ’1’ registreres tillægskoder for klinisk-makroskopisk [(+)AZCK*] hhv. klinisk-mikroskopisk [(+)AZCL*] diagnosegrundlag.

Se yderligere under ”Cancerregistrering”.


Lateralitet

Visse anmeldelsespligtige diagnoser - i diagnoselisten markeret med ’%’ - skal specificeres med tillægskode for sideangivelse (lateralitet):

TUL1

højresidig

TUL2

venstresidig

TUL3

dobbeltsidig

 

Morfologi

De fleste neoplasikoder indeholder ikke oplysning om histo-morfologi. Dette kan angives med tillægskode [(+)ZM*]:

ZM80703

planocellulært karcinom

ZM81403

adenokarcinom

ZM87203

malignt melanom

ZM88003

sarkom

ZM80702

planocellulært karcinom in situ

ZM81402

adenokarcinom in situ

ZM99990

borderline

ZM99991

malignt melanom in situ

 

Recidiv

Recidivtilstande kan angives med tillægskoden:

(+)ZDW51F

recidiv


Andre diagnosetillægskoder

Det er ved tillægskodning muligt at tilføje en række relevante oplysninger til den primære diagnosekode. Følgende angiver eksempler på mulighederne i SKS:

ZDW01

afventer endeligt svar

ZDW32

uden kendt årsag, videreudredes

ZDW32A

uden kendt årsag, videreudredes under indlæggelse

ZDW32B

uden kendt årsag, videreudredes ambulant

ZDW402A1

henvist til beh på specialafd pga tilstandens sværhedsgrad

ZDW402A2

landslandsdelsfunktion

ZDW41A

overflyttes akut til specialafdeling

ZDW41B

overflyttes akut til udenamtslig specialafdeling

ZDW41C

overflyttes akut til anden afdeling

ZDW41D

overflyttes akut til anden udenamtslig afdeling

ZDW42

akut overflytning fra anden afdeling

ZDW42A

overflyttet akut fra specialafdeling

ZDW43A

tilbageflyttes til henvisende afdeling

ZDW43B

tilbageflyttes til henvisende afdeling efter akut behandling

ZDW45B

tilbageflyttet efter akut behandling på udenamtslig specialafd

ZDW51F

recidiv

ZDW51G

lokalrecidiv