PRIMÆR HYPERPARATHYREOIDISME

 • Visitation
 • Diagnostiske kriterier
 • Anamnese
 • Objektivt
 • Undersøgelser
 • Specialundersøgelser
 • Behandling
 • Kontrolparametre

 • ALFABETISK-INDEX
 • FORSIDE

 • Visitation TOP

  Primært til Dagafsnit (svar LM en torsdag)

  Ved S-Calcium korrigeret > 3.00 mmol/l og/eller S-kreatinin > 150 umol/l indlægges patienten i afd. 120
  Udenamtspatienter indlægges (evt. i hotel)  Diagnostiske kriterier TOP

  Ved manifest hyperparathyreoidisme:
  hyperkalkæmi med forhøjet S-PTH(1-84).

  Ved borderline hyperparathyreoidisme skal:


  Anamnese TOP

  Skema til egenudfyldelse forefindes.

  .


  Objektivt TOP
  Undersøgelser: TOP

  Udredning
  LABKA pakke forefindes
  Blod:
  Urin:
  EKG:
  Standard.

  Rtg.:
  Thorax, columna thoracolumbalis (frakturer),
  røntgenoversigt over urinveje med tomografi (sten).

  Ultralyd
  af gl. parathyreoideae (ovl. L. Bolvig)

  BMC.:
  Hologic 2000 (afd 900): columna lumbalis, hø. underarm, hø. hofte, helkrop.  Specialundersøgelser TOP

  Sestamibi-parathyreoideascintigrafi (NUK, åKH),
  og/eller
  MR-scanning af gll. parathyreoidea (MR-centret, Skejby),
  udføres ved tidligere halsoperation (parathyreoidea reoperation eller thyreoideaoperation), hvor der er mulighed for tidl. bortoperation af parathyreoideavæv og for arvæv i feltet.


  Knoglebiopsi
  udføres efter aftale med overlæge.


  Dent┤s test (prednisolon suppressionstest):
  (kun efter aftale med overlæge)
  tabl. prednisolon 10 mg x 4 i ti dage,
  med bestemmelse af P-calcium, korrigeret, og P-kreatinin mandag, onsdag og fredag.

  Normalisering af serum calcium tyder på  DIFFERENTIALDIAGNOSER TOP


  Forhøjet eller højt normalt P-PTH TOP

  - Primær hyperparathyreoidisme

  - Refraktær sekundær hyperparathyreoidisme
  (ved osteomalaci behandling med calcium og vitamin D)

  - Tertiær hyperparathyreoidisme
  (efter nyretransplantation og langvarig osteomalaci eller fosfatbehandling)  Normalt P-PTH(1-84) TOP

  - Familiær hypokalkurisk hyperkalkæmi
  (Calcium-creatinin clearance ratio <0.01, familiescreening, gentest (Ca-receptor))  Nedsat eller lavt normalt P-PTH(1-84) TOP

  Variabelt P-PTH(1-84) TOP

  - Behandling med thiazid-diuretika og lithium
  (anamnese, evt supplere med P-lithium)
  Behandling TOP

  Alle patienter ses af L. Mosekilde før stillingtagen til behandling.
  Beslutning om operation tages på fælles med/kir konference, Kirurgisk Endokrin Klinik (KEK), afd. 240, alle mandage kl 14-16.
  Henvisning og journal fremsendes til KEK


  Operation.
  Hovedbehandlingen er operation, der foretages på kirurgisk afdeling afd. L, århus amtssygehus.
  Operation anbefales til patienter med
  Ukomplicerede tilfælde ses ikke post-operativt i medicinsk afdeling.


  Hvis alder, almentilstand eller hjertelungemæssige status
  taler mod operation
  kan man, hvis adenomet kan verificeres UL-mæssigt overveje alkoholindsprøjtning.
  Denne behandling varetages af Rtg. afdelingen (ovl. Bolvig).
  Serum calcium kontrolleres efterfølgende hver 6 md.  SIPH projekt.
  Asymptomatiske patienter i alderen 50-80 år
  og med P-calcium < 2,80 mmol/l og P-kreatinin < 130 Ámol/l kan opereres eller observeres.

  Patienterne tilbydes deltagelse i
  SIPH projektet (randomisering mellem operation eller observation),
  hvis de ikke tidligere er opereret på halsen eller har anden alvorlig lidelse.
  Patienterne skal følges i onsdagsambulatoriet (L. Mosekilde) hver 6 md.  Observation.
  Asymptomatiske patienter > 80 år
  og med P-calcium < 2,80 og P-kreatinin < 130 Ámol/l tilbydes primært observation i onsdagsambulatoriet hver 6 md.
  Kan evt. tilbydes bisphosphonatbehandling.
  Kontrolparametre TOP

  LABKA pakke forefindes
  (efter 3 mdr, 1 år og herefter hvert år)

  Blod: Urin: EKG:
  Standard.

  Rtg.:
  (efter 2,5 og 10 år)
  Thorax, columna thoracolumbalis (frakturer),
  røntgenoversigt over urinveje med tomografi (sten).

  BMC.:
  Hologic 2000 (afd 900)
  (efter 1,2,5 og 10 år):
  columna lumbalis, hø. underarm, hø. hofte, helkrop.

  Revision November 1999 (L. Mosekilde)

  TOP