HYPOGLYKÆMI, UDREDNING

Lavt blodsukker


Diagnostiske kriterier TOP

For at diagnosen kan stilles kræves Whipples triade opfyldt:

Differentialdiagnoser TOP
Anamnese TOP

Detaljeret anfaldsbeskrivelse specielt mht. relation til:


Objektivt TOP
Undersøgelser TOP

Blodprøver:

Endv. under hele indlæggelsen akut b-glucose ved symptomer.

Ved symptomer og påvist lavt b-glucose tages endv. (se 72-timers faste-test instruktion .

Urinprøver:
dU-cortisol.

Iøvrigt:
EKG, Thorax rtg.

Ved klinisk mistanke
om, men ikke tidligere verificeret hypoglykæmi gennemføres 72-timers faste (se dette).

Evt afhængigt af klinik,
UL eller CT-scan. af øvre abdomen samt selektivt angiografi.


Diagnostisk evaluering TOP

Falder fasteprøven negativt ud er insulinom eller anden organisk hypoglykæmi-givende lidelse usandsynlig (men kan dog ikke fuldstændig udelukkes, idet insulinom i sjældne tilfælde blot giver anledning til postprandiel hypoglykæmi).


Til diagnostik af ægte postprandiel hypoglykæmi skal blodsukkeret falde til mindre end 2.5 mmol/l under spontant udviklede symptomer. Kan dette ikke påvises har patienten pseudohypoglykæmi, (glucosebelastning anses i denne forbindelse nu for en obsolet undersøgelse).


Insulinomdiagnosen
stilles ved kombinationen af lavt blodsukker og uforholdsmæssigt højt pl-C-peptid, s-insulin og pro-insulin. Det kan vurderes ved "Insulin-glucose-ratio"(pl-insulin: pl-glucose. Hos raske individer er denne <50 (dog gøres opmærksom på evt. pulsatil insulin sekretion, dvs. helst flere målinger.)Behandlingsregimer TOP

Hypoglykæmi, akut:
ved konfusion eller coma:
glucose 50% 20-50 ml. i.v. + i.v. glucoseinfusion.


Insulinom:
Henv. afd. L, å.K.H.


ægte Postprandiel/Reaktiv Hypoglykæmi:
Hyppige måltider (5-6 pr. døgn) og på individualiseret energitrin. Udover måltidsmønster og energiindhold er det vigtigt at kosten er rig på polysaccarider og slaggestoffer.
Indholdet af simple kulhydrater skal være så ringe som praktisk muligt.Ved de øvrige diff.diagnoser behandles den tilgrundliggende årsag.Ambulant kontrol TOP

Henvisning til instrukser
72-timers faste:

Revision Kjeld Hermansen, maj 2000

TOP