BINYREBARKINSUFFICIENS,
MB. ADDISONI


Klinisk mistanke TOP

Inddeling TOP

Binyrebarkinsufficiens inddeles i:

primær (Mb. Addison): sekundær:
Nedsat/ophævet ACTH sekretion pga sygdom i hypofyse el. hypothalamus eller hyppigere sekundært til langvarig steroid behandling.
Her er der ingen hyperpigmentering eller hyperkaliæmi (mineralocorticoid sekretionen normal)Diagnostisk strategi TOP

Synacthen-test (ACTH-test) (se denne, side 246)
kan be- eller afkræfte diagnosen:


Behandling TOP

Behandlingen af Mb. Addisoni styres først og fremmest efter det kliniske respons (trætheden, elektrolytter, blodtryk), supplerende kan monitorering af P-cortisol eller P-ACTH komme på tale.


Der anvendes Nøje instruktion af patienten er nødvendig, vær opmærksom på andre autoimmune endokrinopatier og tendens til udvikling af perniciøs anæmi.GRAVIDITET: TOP
Vanligvis uændret behandling. Evt let øgning af kortisol dosis i 3. trimester. Under fødslen gives 25 mg kortisol iv hver 6. time (evt mere ved protraheret forløb).OPERATION: TOP

Mindre operationer: (f.eks. gastroscopi):
100 mg hydrokortison (Solu-Cortef) intravenøst ved operationens start.


Store operationer (f. eks. laparatomi):
100 mg hydrocortison i.v. ved start og hver 8 time i første døgn, aftrappes med ca. 50% pr. døgn til vedligeholdelsesdosisFEBRILIA o.a.: TOP
Akutte medicinske tilstande, specielt febrile sygdomme, øges den perorale hydrocortisondosis X 3 ved lettere, febrile tilstande.
Ved længere varende eller sværere sygdom: øges den perorale hydrocortisondosis X 6;

ved behov for parenteral tilførsel:
25 mg hydrokortison intravenøst hver 4. time, NaCl infusioner efter behov. Ved truende krise 100 mg hydrocortison intravenøst hver 8. time. der aftrappes med ca. 50% pr. døgn til vedligeholdelsesdosis.Akut binyrebarkinsufficiens,
Addison krise
TOP

 • -Klinisk mistanke om Addison krise
 • -Behandling af Addison krise

 • Klinisk mistanke TOP

  Hos patienter med kendt Mb. Addison, patienter i eller fornylig i behandling med glucocorticoider (også lokalt virkende), patienter med septicaemi (meningococcer, Pseudomonas), patienter med haemorrhagisk diatese og hos patienter med thrombosetendens, der præsenterer sig med:


  Behandling af Addison krise
  Addison krise


  Behandling iværksættes på mistanken, tilstanden er behæftet med en høj mortalitet

  Revision Lotte ørskov -99

  Addison krise